Úvěry

Úvěr, zjednodušeně řečeno, znamená poskytnutí finančních prostředků jedním subjektem druhému. Vzniká zde vztah dlužík – věřitel. Dlužník se zaváže věřiteli, že úvěr splatí do dohodnuté doby splatnosti. Za poskytnutí úvěru je dlužník povinnen věřiteli zaplatit určitou částku navíc, které se obecně říká úrok. Úvěry v první řadě nabízejí banky, pro něž je to jedna z hlavních činností. Banka si u klienta provede analýzu je schopnosti úvěr splácet, tzv. bonitu, na základě které půjčku udělí, či ne. V poslední době se na trhu objevilo i mnoho nebankovních společností, které za méně přísných podmínek rovněž poskytují úvěry, ale zpravidla z vyšším úrokem.

Finanční společnosti dnes nabízejí mnoho druhů úvěrů. Mezi nejdůležitější patří spotřebitelské úvěry a hypoteční úvěry. Spotřebitelské úvěry jsou většinou neúčelové, tudíž je lze použít na pořízení čehokoliv. Nejčastěji slouží na nákup spotřebních předmětů, elektroniky, dovolené atd. Hypoteční úvěr je běžně používán na investici do nemovitosti.